ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. БН Д.2.2-218-045.1-2005. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов


УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

Утримання автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045.1-2005

Київ 2006

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО

Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

Директор

В.М.Нагайчук

Головний інженер

Г.П.Жучко

Головний технолог

Г.С.Мельничук

Виконавці

О.О.Клименко (керівник розробки)

В.А. Карпенко, А.Б.Вознюк,

О.В.Жулин, Л.Г.Матюшина

ВНЕСЕНО

Департаментом автомобільних доріг

Департаментом будівництва концесій та зовнішньоекономічної діяльності

ПОГОДЖЕНО

ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України"

Лист № 348-101336 від 27.02.2006 р.

2. 3АТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Державної служби автомобільних доріг України

від "03" березня 2006 р. № 83

Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045.1-2005

1 Загальні положення

1.1 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції однорівневої системи ціноутворення для визначення вартості утримання автомобільних доріг і мостів у поточних цінах на матеріально-технічні і трудові ресурси.

1.2 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені:

для визначення складу і потреби в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на утриманні автомобільних доріг і мостів, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій), необхідних при здійсненні утримання автомобільних доріг і мостів.

Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані про склад і обсяги ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної документації, одиничних розцінок і визначення норм витрати і списання матеріалів.

1.3. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми наводять середньогалузевий рівень витрати ресурсів на прийняту будівельну техніку, технологію та організацію виконання робіт і можуть використовуватися усіма замовниками і підрядниками, які входять до складу Державної служби автомобільних доріг України "Укравтодор" та організацій, які виконують утримання автомобільних доріг і мостів, які закріплені за "Укравтодором ".

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів є обов'язковими для робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організації державної власності. При здійсненні утримання за рахунок інших джерел фінансування їх застосування обумовлюється контрактом.

1.4 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми враховують специфічні умови виконання робіт (організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, тощо).

1.5 Порядок розроблення, викладання та оформлення відомчих елементних кошторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2-93 "Порядок розробки вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів".

1.6 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складівосьми збірників, найменування і порядкові номери яких наведено нижче:

1. Земляне полотно

2. Дорожній одяг

3. Безпека руху

4. Зимове утримання доріг

5. Озеленення

6. Штучні споруди (мости і труби)

7. Обстановка доріг

8. Навантажувально-розвантажувальні роботи

1.7 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис складу робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьома числами через тире, де :

перше число – номер збірника відомчих ресурсних елементних кошторисних норм;

друге число – номер групи, до якої включено норму;

третє число – номер норми.

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять такі показники:

- витрати труда робітників, зайнятих на роботах, люд-год.;

- середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, зайнятих на роботах;

- витрати труда машиністів, люд-год.;

- час експлуатації та перелік будівельних машин, механізмів, механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту), маш.-год.;

- норми витрат матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру.

1.8Норми витрат труда робітників, зайнятих на роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах на утримання автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на роботах по утриманню автомобільних доріг, ненормовані роботи (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі труда, багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо), пов'язані з організацією нормативного комплексного процесу.

1.9 Норми витрати матеріальних ресурсів визначено на підставі загальнихвиробничих норм витрати матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів.

1.10 Опис складу робіт, передбачених нормами, містить перелік основнихпроцесів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій нормами враховано, але в описі складу робіт їх, як правило, не згадано.

1.11 Нормами не враховано роботи з транспортування матеріалів будівельного сміття, які одержані у процесі виконання робіт до місця їх складування.

1.12 Нормами передбачено виконання робіт з використанням готових розчинів і бетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених у технічній частині або описах складу робіт.

1.13 Час використання механізованого виробничого інструменту включенов норми трудовитрат робітників, зайнятих на роботах, і наведено в нормах збірників довідково (в дужках). Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і переміщення враховуються у складі загально-виробничих витрат.

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту використовується для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.

1.14 Норми на окремі види робіт і конструкції, не охоплені збірниками,слід розробляти додатково і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) у встановленому порядку.

1.15 На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, ви-значеної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, і вартості ресурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, адміністративних, загально-виробничих витрат, кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН В.3.2-218-180-2003.

2 Технічна частина

2.1 Галузь застосування

Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування і мостів.

2.2 Загальні вказівки

2.2.1 Цими нормами враховано роботи по утриманню автомобільних дорігзагального користування, мостів та інших споруд, роботи по догляду за покриттям проїжджої частини доріг, благоустрою та озелененню автомобільних доріг.

2.2.2 Роботи, що виконуються з порушенням вимог технічних умов, вважаються браком.

2.2.3 Доставка до місця робіт цементо-грунтових сумішей, чорнихкам'яних матеріалів та протиожеледних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід перебачити додатково.

2.2.4 Доставка води урахована нормами на середню відстань . При відстані більшій 5 км на кожний кілометр доставки додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,5 маш.-год.

2.2.5 При проведенні робіт на одній половині проїжджої частини дорогипри систематичному русі транспорту по другій, до норм витрат праці робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1,2.

2.2.6 При виконанні робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги до витрат труда робітників-будівельників та експлуатації машин застосовується коефіцієнт 1,2.

2.2.7 Плата за пробіг автомобілів до місця виконання робіт (від автотранс-портного підприємства до пункту першого навантаження) або повернення їх після закінчення робіт (від пункту останнього розвантаження до автотранспортного підприємства) враховується додатково у випадку, коли обидва пункти (першого навантаження та останнього розвантаження) знаходяться за межею населеного пункту, в якому розташоване автотранспортне підприємство. При цьому оплачується пробіг.

2.2.8 Перехід робітників від одного місця робіт до іншого місця робіт нор-мами не передбачено. На перехід робітників приймати 0,24 люд.-год. на переходу.

2.2.9 До ресурсних елементних кошторисних норм збірника 2 групи 5 навитрати труда робітників-будівельників та експлуатацію машин застосовувати коефіцієнт при наявності люків (колодязів) підземних комунікацій на дороги: від 8 до 15 люків – 1,05; від 15 до 20 люків – 1,15.

2.2.10 Група 6 Чергування при зимовому утриманні доріг за збірником 8 з виїздом, враховують витрати часу використання механізмів при його переміщенні на місце проведення робіт з поверненням на базу.

* Згідно листа Державної служби України № 3/6-4-532 від 10.12.02 р. вартість машино-години машин та механізмів за час чергування без виїзду визначаються без урахування витрат на паливно-мастильні матеріали.

2.2.11 При проведенні заміни механізму незалежно від марки та потужності яка знаходиться в межах ± 20 кВт від наведеної у ресурсній нормі збірника 4 група 19 витрати труда машиністів та механізмів приймати за збірником 4 група 19.

2.2.12 Для збірника 4 групи 29 витрати матеріалів приймати за збірником ПГ.1-218-118-2005 "Єдині правила зимового утримання" стор. 40 табл. 7.7. "Усереднені норми витрат чистих хлоридів".

2.2.13 При приготуванні протиожеледних сумішей із матеріалів замовника за допомогою бульдозера та автогрейдера приймати витрати труда машиністів та механізмів за збірником 4 групи 31 та 32.

2.2.14 При зміні складу матеріалів в групах 26-28, 31, 32 та 33 збірника 4, витрати труда робітників та механізмів не змінюються.

2.2.15 При проведенні заміни механізму, який використовується при виконанні робіт в групі 6, нормах з 4 до 17, збірника 8, витрати труда машиністів та механізмів не змінюються.

2.2.16 При проведенні заміни механізму незалежно від марки та типу автогрейдера та його потужності яка знаходиться в межах ± 20 кВт від наведеної у ресурсній нормі збірника 8 група 12 витрати труда машиністів та механізмів приймати за збірником 8 група 12.

2.2.17 В групі 7 збірника 8 норми 1-3 витрати наведенні на одного робітника в залежності від його розряду при перевезенні іншої кількості робітників витрати труда робочих множити на їх кількість.

2.2.18 При виконанні робіт, передбачених групою 23 збірника 4, при використанні механізмів 212-1601.9, 212-1901.5 та 212-1901.8 нормування витрат здійснювати за нормами 4-23-4 та 4-23-5.

2.2.19 При виконанні робіт, передбачених групою 27 збірника 4, при використанні механізмів 212-1601.9 та 212-1601.12 нормування витрат здійснювати за нормою 4-27-1.

2.2.20 Переміщення машин (самохідних, причіпних або на платформі) з місця дислокації до місця виконання робіт нормами не враховане і нормується окремо.

2.2.21 При виконанні робіт в гірській місцевості при висоті над рівнем моря від 500 до до ресурсних норм (маш.-год., люд.-год.) застосовувати коефіцієнт 1,1.

Збірник 1 Земляне полотно

Група 1

Прочищення водовідвідних канав вручну для відведення води з узбіч

Склад робіт:

Прибирання сторонніх предметів. Розпушування грунту. Зрізування укосів, канавок. Викидання ґрунту. Розрівнювання викинутого ґрунту на обрізі.

Вимірник:

канави

Таблиця 1 – Група 1 Норма 1

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

1-1-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год.

0,92

2

Середній розряд робіт

2,5