ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів


НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Управління, організація і технологія

ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

ДБН А.3.1-7-96

З введенням в дію ДБН А.3.1-7-96 на території України втрачає чинність СНІП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"

РОЗРОБЛЕНІ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України (Шаврін В.І., Полонська С.О., Завойський А.К. - кандидати техн. наук; Клименко В.Г., Цесіс Р.А. - інженери) Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури (Антоненко Г.Я., Волинський О.А., Русанова Н.Г., Голубничий А.В., Кокшарьов В.М. - кандидати техн. наук)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Держкоммістобудування України від 24 грудня 1996 р. № 222 та введені в дію з 01.07.97 р.

Зміст

1 Загальні положення.

2 Приймання, складування, зберігання і тран-

спортування матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних елементів.

3 Приготування та транспортування

бетонних та розчинних сумішей .

4 Виготовлення, складування і транспорту-

вання арматурних виробів та закладних елементів.

5 Підготування форм та армування

залізобетонних виробів .

6 Формування та опорядження виробів . . .

7 Теплова обробка .

8 Розпалублення, доведення, приймання,

складування, зберігання та транспортування готових виробів.

9 Контроль якості.

10 Охорона праці та навколишнього середовища.

11 Нормативні посилання.

Додаток А

Допустима похибка дозування вихідних матеріалів бетонних та розчинних сумішей.

Додаток Б

Марки бетонних та розчинних сумішей за легкоукладальністю і рухливістю .

Додаток В

Тривалість попереднього витримування виробів та швидкість підіймання температури в теплових агрегатах.

Додаток Г

Приймальний контроль якості бетонних та розчинних сумішей.

Додаток Д

Приймальний контроль якості арматурних виробів та закладних елементів.

Додаток Е

Приймальний контроль якості бетонних та залізобетонних виробів.

Додаток Ж

Перелік нормативних документів щодо охорони праці та навколишнього середовища, вимог яких необхідно дотримуватися при виробництві бетонних і залізобетонних виробів.

Дані норми поширюються на технологічні процеси виробництва збірних бетонних та залізобетонних виробів (далі - виробів) з важкого та легкого бетонів для усіх видів будівництва.

При виробництві виробів, до яких ставляться спеціальні вимоги стосовно технології виготовлення і умов експлуатації, окрім вимог даних норм, необхідно дотримуватися додаткових вимог, що встановлені відповідними державними, відомчими або регіональними нормативним^ документами.

Норми призначені для використання у відомствах, організаціях, установах, підприємствах, виробничих об'єднаннях та фірмах усіх форм власності, які здійснюють виробництво бетонних та залізобетонних виробів.

Вимоги даних норм, що надруковані жирним шрифтом, є обов'язковими, їх необхідно дотримуватись при проектуванні і технічному переозброєнні підприємств, у процесі виробництва виробів на діючих підприємствах, а також ураховувати при проектуванні виробів.

Окрім вимог даних норм, рекомендується враховувати матеріали, технологічні процеси і їх параметри, що подані в розробленому в розвиток цього нормативного документа Посібнику.

Дані норми не поширюються на виготовлення виробів з ніздрюватого та силікатного бетонів.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Виробництво виробів повинно здійснюватися відповідно до вимог даних норм і технологічних документів (стандартів підприємств, технологічних карт чи регламентів), розроблених з урахуванням конкретних умов виробництва та затверджених в установленому порядку.

В процесі виготовлення виробів необхідно дотримуватися вимог державних, відомчих або регіональних нормативних документів на матеріали, обладнання, технологічне оснащення, інструменти, систему якості виробництва, а також із охорони праці та навколишнього середовища.

1.2 Технологія виробництва повинна забезпечувати відповідність виготовлених виробів вимогам чинних державних стандартів, технічних умов та проектної документації, що затверджені в установленому порядку.

1.3 Матеріали, напівфабрикати і комплектувальні елементи, що використовуються для виготовлення виробів, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів, технічних умов та проектної документації.

1.4 Виробництво виробів, що регламентоване даними нормами, включає такі технологічні процеси:

- приймання, складування, зберігання і транспортування матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних елементів;

- приготування та транспортування бетонних та розчинних сумішей;

- виготовлення, складування і транспортування арматурних виробів та закладних елементів;

- приготування мастила і підготування форм;

- армування;

- формування і опорядження;

- теплову обробку (тверднення в природних умовах);

- розпалублення, доведення, приймання, складування, зберігання та транспортування готових виробів.

1.5 Допускається застосовувати не передбачені даними нормами технологічні процеси і операції, що забезпечують набуття якості виробами, регламентованої відповідними стандартами, технічними умовами та проектною документацією. Застосування таких технологічних процесів та операцій повинно бути установлено відомчими або регіональними нормативними документами і технологічними документами (стандартами підприємства, технологічними картами або регламентами), затвердженими в установленому порядку.

1.6 Вибір та застосування технологічних процесів, операцій, обладнання та ліній для виробництва виробів здійснюють, виходячи з вимог забезпечення установленого рівня якості і надійності виробів, економії матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, комплексної механізації, автоматизації, скорочення ручної праці, створення комфортабельних та безпечних умов праці, виключення відходів або їх утилізації.

1.7 Прилади, вимірювальне обладнання, пристрої та інструменти, що застосовуються під час контролю і випробувань матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів, а також під час виконання та контролю технологічних процесів і операцій, повинні задовольняти вимоги відповідних стандартів або технічних умов та вивірятися в установленому порядку державними та відомчими метрологічними службами.

2 ПРИЙМАННЯ, СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, НАПІВФАБРИКАТІВ ТА КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2.1 Для виробництва виробів, залежно від їх призначення, використовують різні види в'яжучих, заповнювачів і хімдобавок для бетонів, арматурних сталей та металопрокату, личкувальних, опоряджувальних, теплоізоляційних, гідроізоляційних метеріалів та комплектувальних елементів.

Складування, зберігання та транспортування матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних елементів провадять відповідно до вимог стандартів і ТУ на ці матеріали та елементи (у штабелях, контейнерах, ємкостях, стелажах) окремо за видами, марками, типорозмірами із забезпеченням умов механізації вантажно-розвантажувальних робіт та норм протипожежної безпеки.

У процесі зберігання матеріалів та елементів (у закритих, відкритих складах або під навісом) повинні бути виключені їх корозія, зволоження, забруднення, зміна властивостей.

Матеріали, які вміщують шкідливі або вибухонебезпечні речовини, повинні зберігатися у герметично закритій тарі, а пилоподібні матеріали -у закритих ємкостях.

2.2 Складування і зберігання в'яжучих та золи-винесення необхідно провадити у спеціалізованих силосних складах. Вивантаження і транспортування цементу та золи-винесення необхідно здійснювати пневмотранспортом.

Не допускається зберігання в'яжучих у тимчасових складах під навісами та брезентовими покриттями, а також біля агресивних хімічних та органічних речовин і матеріалів. Не допускається одночасне зберігання в одному силосі в'яжучих різних марок і видів. При тривалому зберіганні для запобігання злежуванню в'яжучого слід періодично раз у 2-3 місяці перекачувати його з одного силосу до іншого.

2.3 Під час завантаження та вивантаження в'яжучого з силосів повинні працювати пилоо-саджувачі і фільтри, а також автоматичні покажчики рівнів та склепінньообвалюючі пристрої.

2.4 Складувати та зберігати крупні та дрібні заповнювачі необхідно окремо за фракціями в умовах, що виключають змішування заповнювачів різних видів і фракцій та їх забруднення і змерзання.

2.5 Рідкі хімічні добавки постачають в герметичній тарі. Зберігають їх в умовах, що виключають змерзання або втрату потрібних властивостей, у спеціальних складах і ємкостях, обладнаних пристроями для підігрівання, барботування, промивання трубопроводів та видалення нерозчинних осадів. Температура зберігання хімічних добавок - 278-308 К (5-35°С).

2.6 Тверді хімічні добавки зберігають у закритих складах, що забезпечують збереження їх властивостей та вільне подавання у відділення приготування хімдобавок бетонозмішувального цеху.

2.7 Арматурну сталь необхідно зберігати у складах за профілями, класами, діаметрами та партіями на стелажах, у касетах і штабелях з вільними проходами в умовах, що виключають її зволоження, корозію і забруднення. Дріт і канати необхідно зберігати тільки в закритих складах.

Не допускається зберігання арматурної сталі на земляній підлозі, а також поблизу агресивних хімічних речовин. Не рекомендується багаторазове переміщення арматурної сталі з холодного в тепле приміщення, що може призвести до її корозії.

2.8 Тепло- і гідроізоляційні, личкувальні, опоряджувальні, герметизуючі матеріали, сантехнічні, електротехнічні, гумотехнічні та інші комплектувальні елементи зберігають з урахуванням вимог протипожежної безпеки у контейнерах або на стелажах у закритих складах, призначених для зберігання матеріалів, що руйнуються під впливом атмосферних опадів.

2.9 Столярні вироби і комплектувальні елементи з деревини, скла, металу, покрівельні матеріали зберігають на стелажах, в контейнерах чи штабелях у напівзакритих складах, призначених для зберігання матеріалів, що руйнуються в результаті безпосередньої дії атмосферних опадів, але які не змінюють своїх властивостей під впливом температури і вологості повітря.

2.10 Забороняється зберігати в одному приміщенні не сумісні для зберігання матеріали.

3. ПРИГОТУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННИХ ТА РОЗЧИННИХ СУМІШЕЙ

3.1 Загальні положення

3.1.1 Склади бетонних та розчинних сумішей повинні підбиратися підприємством-виготовлю-вачем таким чином, щоб забезпечити одержання сумішей і бетонів із заданими властивостями. Підбирання, призначення і коригування складів сумішей слід робити перед початком виробництва виробів, при зміні проектних характеристик бетону або розчину, виду чи постачальника вихідних матеріалів та параметрів технологічного процесу, а також за даними операційного контролю виробництва.

Легкоукладальність бетонної суміші та максимальна величина заповнювача призначається залежно від розмірів виробу, густоти його армування, способу укладання і ущільнення суміші.

3.1.2 Працівники лабораторії підприємства-виготовлювача повинні здійснювати перевірку перших замісів кожної партії бетонних і розчинних сумішей різних складів під час першого їх приготування, коригувати склад (за необхідності) і давати дозвіл на використання кожної партії суміші. За партію приймають кількість бетонної або розчинної суміші одного складу, що приготована протягом однієї зміни з вихідних матеріалів однакової якості, тим самим обладнанням.

3.1.3 Бетонні і розчинні суміші готують в автоматизованих бетонозмішувальних установках (секціях, цехах, відділеннях).

Фактурні (опоряджувальні, декоративні) бетонні та розчинні суміші готують у спеціалізованих ізольованих відділеннях або змішувачах і доставляють до формувальних ліній у спеціалізованих транспортних засобах, не допускаючи їх змішування із звичайними сумішами.

3.1.4 3 метою поліпшення технологічних властивостей бетонних та розчинних сумішей, прискорення тверднення бетону чи розчину, опти-мізації щільності, підвищення морозостійкості, водонепроникності та інших технічних властивостей до їх складу вводять хімічні добавки (пластифікуючі, повітровтягуючі, прискорюючі та уповільнюючі тужавлення і тверднення, проти-морозні та ін.) і комплекси на їх основі.

3.1.5 Основними операціями технології приготування та транспортування бетонних і розчинних сумішей є:

- підготування матеріалів (в'яжучих, заповнювачів, води та добавок);

- дозування матеріалів;

- переміщування матеріалів (приготування сумішей);

- видавання і транспортування готових сумішей.

3.2 Підготування матеріалів

3.2.1 Зі складів в'яжуче і заповнювачі слід подавати до видаткових бункерів бетонозмішувального цеху транспортним технологічним обладнанням, що забезпечує збереження їх якості.

3.2.2 У відділенні приготування хімдобавок рідкі та тверді хімдобавки розчиняють і доводять

до потрібної концентрації та подають у баки бетонозмішувального цеху.

3.2.3 Залежно від температури навколишнього середовища, особливостей технології приготування і укладання сумішей можливе підігрівання вихідних матеріалів. Допустима температура вихідних матеріалів під час завантаження у змішувачі повинна бути:

- заповнювачів щільних - у межах 278-313 К (5-40°С);

- заповнювачів пористих, води і розчинів добавок - у межах 278-343 К (5-70°С);

- цементу - у межах 278-333 К (5-60°С).