ПІ 1.4.73-341-2005. Примірна інструкція з охорони праці для розмітника суднового


МШІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.4.73-341-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ РОЗМІТНИКА СУДНОВОГО

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для розмітника суднового" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для розмітника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для розмітника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для розмітника суднового (далі -Інструкція) поширюється на осіб, які працюють за професією розмітник судновий (далі -розмітник) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи розмітниками допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці і мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Розмітка деталей у суднобудівному виробництві є однією з операцій обробки металу і виконується на плазі або на металі. Розмітка на плазі здійснюється плазовими розмітниками, якими проводиться розбивка (креслення) корпуса судна в натуральну величину або в масштабі, а також виготовлення розмічальних шаблонів, рейок, каркасів, макетів, копірів-креслень або ескізів.

1.4. Плазові розмітники працюють головним чином на деревообробних верстатах (фуговальному, стругальному, стрічково-пильному і колопильному) при обробці матеріалів, необхідних для виготовлення рейок, каркасів, шаблонів і макетів.

1.5. Розмітка на металі деталей суднових корпусних конструкцій проводиться на ділянці розмітки корпусного і складального цехів по шаблонам, рейкам або ескізам, отриманим із плаза.

1.6. Розмітка деталей - операція, що виконується вручну із застосуванням різних вимірювально-перевірочних і розмічально-виробничих інструментів і пристосувань.

1.7. Розмітникам найчастіше приходиться виготовляти шаблони і макети по місцю і працювати на будуємих суднах з риштувань.

1.8. Розмітка деталей відноситься до робіт, що вимагають значної напруги зору. Працівники, зайняті на цих видах робіт, підлягають попередньому медоглядові

при вступі на роботу і періодичному медоглядові не рідше одного разу на рік.

1.9. Усі розмітники в процесі роботи повинні пройти навчання з подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поводження при виникненні аварійних ситуацій, володіти прийомами подання першої долікарської допомоги, знати місце перебування аптечки і вміти користуватися засобами, що містяться в ній, і ліками.

1.10. Під час проведення робіт на розмітника суднового можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

- машини і механізми, що рухаються; рухливі частини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- фізичні перевантаження;

- падіння предметів з висоти.

1.11. Розмітники повинні знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.12. Спеціальні одяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту видаються безкоштовно в складі: напівкомбінезон або костюм бавовняний, туфлі на повстяній підошві, наколінники повстяні, рукавиці комбіновані, окуляри захисні, куртка і штани бавовняні на утепленій прокладці при роботі в зимових умовах, респіратор або протигаз (при необхідності), антифони або протишумові навушники (при необхідності).

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту слід утримувати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.13. На суднах, що будуються і ремонтуються, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.14. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.15. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.16. Працівник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.17. Розмітник судновий повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі і розмітник судновий ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт з підпорядкованості за роз'ясненнями й уточненнями.

Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку сполучення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, необхідно освоїти способи безпечного їх виконання, одержати посвідчення і виконувати, дотримуючись вимог інструкцій з охорони праці для цих робіт.

1.18. У процесі виконання роботи і перебування на території підприємства розмітники суднові зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, праці і відпочинку.

1.19. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання допомоги потерпілому.

1.20. Розмітник при виявленні порушень вимог з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх - про небезпеку, що загрожує, і повідомити про це керівника робіт.

1.21. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента необхідно повідомити про це керівнику. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не дозволяється.

1.22. Розмітник судновий вправі відмовитися від дорученої роботи, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.23. Розмітник, що порушує Інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи розмітник зобов'язаний:

2.1. Упорядкувати робочий одяг: застебнути його на всі ґудзики, підібрати звисаючі кінці одягу, надягти головний убір, а там, де це встановлено адміністрацією -захисну каску і рукавиці. Працювати в легкому взутті (тапочках, босоніжках, сандаліях і т.п.) не дозволяється.

Жінки повинні забрати волосся під косинку, зав'язану без звисаючих кінців.

2.2. Оглянути робоче місце, забрати з-під ніг і проходів усе, що може заважати в роботі.

2.3. Якщо підлога на робочому місці слизька або мокра (облита мастилом, фарбою або водою), необхідно протерти слизькі місця дрантям або посипати піском, тирсою.

2.4. Якщо підлога у цеху, на судні холодна (бетонна, плиткова, металева), установити під ноги справні дерев'яні грати з кроком рейок не менш 20-25 мм.

2.5. Переконатися в достатній освітленості робочого місця.

2.6. Виконувати роботу інструментом, що відповідає наступним вимогам:

2.6.1. Справність розмічального і вимірювального інструмента і пристосувань. Основні розмічальні інструменти (рулетка, транспортир, керни, штангенциркуль,

розмічальний олівець, косинець і інше) не повинні мати ушкоджень, розмічальні інструменти необхідно протерти звичайною сухою ганчіркою.

Несправний інструмент здати в інструментальну комору й одержати справний.

2.6.2. Молоток повинен бути нанесений на ручку овального перетину і заклинений металевим заєршеним клином. Ручка повинна бути виготовлена з твердих грузлих порід сухого дерева (молодий дуб, береза, в'яз, горобина). Бойок молотка повинен мати злегка опуклу поверхню.

Не допускається працювати молотком зі збитим бойком, що має наклеп або тріщини, а також з рукояткою, виготовленою з м'яких порід дерева (сосна, ялина).

2.6.3. Розмічальний олівець, рейсмус і інший міряльний інструмент повинен зберігатися в інструментальній шухляді. Не допускається перенесення інструмента з загостреними кінцями в кишенях спецодягу.

2.6.4. Штрихи шкал вимірювального інструмента повинні бути зафарбовані чорною фарбою, що у міру стирання повинна відновлятися.

2.6.5. Керни повинні бути довжиною не менш 100 мм і не повинні мати наклепу на потилицях (ударній частині).

2.6.6. Ножівка для ручного розпилювання деревини повинна бути добре заточена, розведена і мати зручну ручку. Погано заточений і розведений інструмент може привести до нещасного випадку.

2.6.7. Стамески і долота повинні мати гладкі і добре насаджені ручки довжиною не менш 150 мм із кільцями на кінцях для запобігання їх розколювання.

2.6.8. Рубанок повинен мати справний клин і колодку і добре заточене і заправлене лезо різця.

2.7. Змести щіткою пил з розмічальної плити або стелажа і протерти поверхню ганчіркою.

2.8. Про несправність спецодягу, взуття та інших 313, інструменту розмітник повинен повідомити керівника робіт і не ставати до роботи до їх заміни на справні.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Для перенесення інструмента необхідно мати переносну шухляду або сумку. Не допускається розкидати інструмент на робочому місці, особливо це небезпечно при роботі на риштуванні і на суднах поблизу відкритих прорізів - інструмент може упасти вниз і травмувати працюючих.

3.2. Робочі місця на ділянці розмітки цеху повинні мати гарне природне або штучне освітлення. Освітленість повинна бути рівномірною без сліпучої дії освітлювальних пристосувань на працюючих.

При недостатнім освітленні на ділянках розмітки необхідно користуватися переносним електричним світильником напругою не більш 36 В в цеху і не більш 12 В на судні. Не допускається застосовувати переносний світильник без ковпака, з ушкодженою захисною сіткою або без неї, без ручки і з несправним шланговим проводом.

3.3. Під час роботи розмітник не повинен відволікатися сторонніми розмовами і не відволікати інших.

3.4. Не можна перевантажувати розмічальні столи вище припустимої для них вантажопідйомності. На добре видних місцях розмічальних столів і стелажів повинно бути чітко написано гранично припустиме для них навантаження.

3.5. Метал, що надходить на розмічальні столи, повинен бути виправленим, чистим, пасивованим або заґрунтованим і сухим.

3.6. Під час укладання листового металу на розмічальні столи не можна стояти між розмічальними столами, стелажами і металом, що укладається на них.

3.7. Не допускається, щоб подавані на розмітку матеріали переносилися над розмічальними столами чи над головою розмітника.

3.8. При розмітці неочищеного листового металу, покритого окалиною, необхідно працювати в захисних окулярах. Для очищення листів перед розміткою слід застосовувати волосяні швабри або ручні щітки-змітки, не можна користуватися для цього стисненим повітрям.