ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті


Д Е Р Ж А В Н И Й К О М І Т Е Т У К Р А Ї Н И П О Н А Г Л Я Д У З А О Х О Р О Н О Ю П Р А Ц І

Д Е Р Ж А В Н И Й Н О Р М А Т И В Н И Й А К Т П Р О О Х О Р О Н У П Р А Ц І

П Р А В И Л А ОХОРОНИ ПРАЦІ на автомобільному транспорті

КИЇВ – 1997

Д Е Р Ж А В Н И Й Н О Р М А Т И В Н И Й А К Т П Р О О Х О Р О Н У П Р А Ц І

П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

листом Міністерства наказом Державного

транспорту України комітету України

від 11.06.96 по нагляду за охороною праці

№ 6/22-17-2907від 13.01.97 № 5

ДНАОП 0.00-1.28-97

П Р А В И Л А ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

КИЇВ – 1997

ББК 67.97

П68

1. РОЗРОБЛЕНІ Державним автотранспортним науково-дослідним

і проектним інститутом

2. ВНЕСЕНІ Головним управлінням безпеки руху та охорони праці

Міністерства транспорту України

3. ВВЕДЕНІ Вперше

Редакційна комісія:

Полянський С.А.(голова), Гержод Ю.В. (заступник голови), Бородін В.Ф., Вітюк А.В.,

Давидов Л.М., Касперович В.Т., Кириленко В.М., Могила В.П.

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ, ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ, СПОРУД

5.1. Загальні вимоги

5.2. Територія

5.3. Приміщення і площадки для зберігання автомобілів

5.4. Приміщення для профілактичного обслуговування і ремонту транспортних засобів

5.5. Оглядові канави і естакади

5.6. Контрольно-технічні пункти

5.7. Паливозаправні пункти, пости випуску і зливу газу

5.8. В’їзди і виїзди

6. ОСВІТЛЕННЯ І ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

6.1. Природне освітлення

6.2. Штучне освітлення

6.3. Безпека електроустановок

7. ОПАЛЕННЯ I ВЕНТИЛЯЦІЯ

8. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ

9. САНІТАРНО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ

10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

10.1. Загальні вимоги

10.2. Додаткові вимоги до вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів

10.3. Додаткові вимоги до газобалонних автомобілів

10.4. Додаткові вимоги до спеціалізованих транспортних засобів

11. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УСТАТКУВАННЯ, ПРИСТРОЇВ, ІНСТРУМЕНТУ

11.1. Загальні вимоги

11.2. Підйомники, домкрати

11.3. Конвеєри

11.4. Спеціалізоване устаткування, пристрої

11.5. Інструмент

12. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

13. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

13.1. Загальні вимоги

13.2. Миття автомобілів, агрегатів, вузлів та деталей

13.3. Перевірка технічного стану транспортних засобів

13.4. Обов’язкові роботи профілактичного обслуговування та ремонт

13.5. Додаткові вимоги при обслуговуванні та ремонті автомобілів, що працюють на газовому паливі

13.6. Шиномонтажні роботи

13.7. Вулканізаційні роботи

13.8. Зварювальні роботи

13.9. Мідницькі роботи

13.10. Роботи фарбувальні та антикорозійна обробка

13.11. Акумуляторні роботи

13.12. Ковальсько-ресорні роботи

13.13. Кузовні роботи

13.14. Оббивальні роботи

14. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

14.1. Застосування етильованого бензину

14.2. Застосування антифризу та гальмівних рідин

15. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ВЕРСТАТАХ

15.1. Загальні вимоги

15.2. Токарні верстати

15.3. Свердлильні верстати

15.4. Фрезерні верстати

15.5. Заточувальні та шліфувальні верстати

15.6. Робота на ножицях, пилках та пресах

15.7. Деревообробні верстати

16. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

16.1. Підготовка до виїзду, рух по території підприємства та робота на лінії

16.2. Додаткові вимоги при експлуатації автомобілів, що працюють на газовому паливі

16.3. Додаткові вимоги при експлуатації автомобілів у відриві від основної бази

17. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ, РОЗВАНТАЖЕННІ ТА ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ

17.1. Загальні вимоги

17.2. Навантаження, перевезення та розвантаження вантажів

17.3. Вимоги до вантажно-розвантажувальних площадок

17.4. Підйомно-транспортні роботи

17.5. Стропальні та такелажні роботи

17.6. Робота на авто- та електронавантажувачах

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Дата введення 01.10.97

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дія цих Правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо (надалі – підприємства) незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, які пов’язані з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об’єктів, споруд, розробці технологічних процесів, устаткування тощо.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили силу на території України, “Правила охорони праці на автомобільному транспорті”, затверджені Мінавтотрансом РРФСР 07.05.79, “Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі”, затверджені Мінавтотрансом РРФСР 28.03.84, “Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на зрідженому нафтовому газі”, затверджені Мінтрансом УРСР 29.09.90, “Методичні вказівки. Організація робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки” КД 238 УРСР 84001-198-90, затверджені Мінтрансом УРСР 15.01.90.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти:

№ п/п

Позначення

нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1.

Закон України “Про охорону праці”

Затверджено постановою Верховної Ради від 14.10.92

№ 2695-ХІІ

2.

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93

№ 128

3.

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94

№ 104

4.

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 №51

5.

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

Затверджено постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 № 3

6.

ДНАОП 0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84 Зміни:1988

7.

ДНАОП 0.00-1.22-72

Правила технічної експлуатації тепло-використовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР

15.06.72

8.

ДНАОП 0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623 Зміни: Постановою від 23.02.94 за № 97

9.

ДНАОП 0.00-4.07-93

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.93 № 838

1

2

3

4

10.

ДНАОП 0.00-4.09-93

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 3.08.93 № 72.

Зареєстровано в Мін’юсті

30.09.93 за № 141

11.

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 04.04.94 № 30.

Зареєстровано в Мін’юсті

12.05.94 за № 95/304

12.

ДНАОП 0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 3.08.93 № 73

Зареєстровано в Мін’юсті

30.09.93 за № 140

13.

ДНАОП 0.008.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 11.10.93 № 94.

Зареєстровано в Мін’юсті

20.10.94 за № 154

14.

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 30.11 93 № 123.

Зареєстровано в Мін’юсті

23.12.93 за № 196

15.

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом

Мінохорони здоров’я

від 31.03.94 № 45.

Зареєстровано в Мін’юсті

21.06.94 за № 136/345

16.

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом

Мінохорони здоров’я

від 31.03.94 № 46.

Зареєстровано в Мін’юсті

28.07.94 за №176/385

17.

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом

Мінохорони здоров’я

від 29.12.93 № 256.

Зареєстровано в Мін’юсті

30.03.94 за № 51/260

18.

ДНАОП 0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442

19.

НАОП 1.4.10-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Затверджено Мінхіммашем СРСР 05.07.83

20.

НАОП 1.4.10-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Затверджено Мінхіммашем СРСР 22.05.86

21.

НАОП 1.4.10-1.07-85

Правила з охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві

Затверджено Мінхіммашем СРСР 19.06.85

22.

НАОП 1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено Мінхіммашем СРСР 05.08.74

23.

НАОП 1.4.74-1.11-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні

Затверджено ЦК профспілки робітників суднобудування

1973

24.

ДСТУ 1895-92

Зчіпки гнучкі і жорсткі для буксирування автомобілів

Затверджено наказом Держстандарту України від 25.02.92 № 10