ПІ 2.1.00-111-2000. Примірна інструкція з охорони праці під час роботи на розчиномішалках і бетономішалкахМіністерство аграрної політики України


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ


3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

НА РОЗЧИНОМІШАЛКАХ I БЕТОНОМІШАЛКАХ


Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Національний НДІ охорони праці Наказ Мінагрополітики України

8 серпня 2000 №247 23. 10.2000 р. №207


ПІ 2.1.00-111-2000

скорочене позначення


Примірна інструкція

З ОХОРОНИ ПРАЦІ


під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках


Київ


1. Загальні положення

 1. В Примірній інструкції викладені вимоги безпеки для працівників під час приготування суміші на розчиномішалках і бетономішалках.
 2. До проведення робіт на бетономішалках і розчиномішалках допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці і мають допуск до роботи.
 3. Механізми й трубопроводи для транспортування розчину під тиском після монтажу установки і в наступному не рідше, ніж через 3 місяці, потрібно піддавати гідравлічному випробуванню тиском, який перевищує робочий в 1,5 раза.
 4. До початку робіт із застосуванням машин керівник робіт визначає схему руху й місце установлення машин, місця й способи заземлення (занулення) машин, які мають електропривод, вказати способи взаємодії й сигналізації машиніста (оператора) з працівником-сигнальником, який обслуговує машину, визначити місцезнаходження сигнальника, а також забезпечити надійне освітлення робочої зони.
 5. Значення сигналів, які подаються у процесі роботи або переміщення машин і механізмів, повинні бути доведені всім працівникам, які беруть участь у роботі з приготування суміші.
 6. Робоче місце працівника, який обслуговує розчиновідсмоктувач, повинно бути зв'язано звуковою або світовою сигналізацією з робочими місцями, де використовують розчин.
 7. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.
 8. Погоджуйте з керівником робіт виробничої дільниці межі вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.
 9. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.10. До роботи приступайте в одязі, який не має пошкоджень та елементів, що звисають.

 1. Перевірте наявність медичної аптечки та її комплектність.
 2. Виконуйте правила пожежної безпеки. Не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.
 3. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.13.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • машини й механізми, що рухаються;
 • рухомі частини виробничого обладнання;
 • підвищена сонячна радіація;
 • підвищена запиленість повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;
 • підвищена або знижена вологість повітря;
 • відсутність або недостатність природного світла;
 • недостатня освітленість робочої зони;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

 • підвищене значення напруги в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;
 • підвищена швидкість вітру;
 • розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі або підлоги.

1.13.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: Нервово-психічні перевантаження - монотонність праці, емоційні перевантаження. Фізичні перевантаження (статичні й динамічні).

1.14. Не приступайте до роботи на технічно несправному обладнанні або з пошкодженим контуром заземлення.

1.15. Під час роботи дотримуйтесь граничних норм підіймання й переміщення вантажів на одну людину, які не повинні перевищувати:

1.15.1. Підіймання й переміщення вантажів жінками при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину) - 10 кг.

1.15.2. Підіймання й переміщення вантажів жінками постійно протягом робочої зміни - 7 кг.

 1. Сумарна вага вантажу, який переміщується жінками протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: з робочої поверхні - 350 кг; з підлоги - 175 кг.
 2. Чоловікам старше 18 років дозволяється підіймати вантаж вагою 50 кг.
 3. Не торкайтесь до лежачих, виступаючих із землі або звисаючих кабелів та проводів.
 4. Після відключення обладнання від мережі електроживлення за допомогою комутаційних апаратів на їх пускових пристроях вивісьте плакати «Не вмикати! Працюють люди!».
 5. Не стійте і не проходьте під піднятим вантажем, під настилами риштувань або в місцях можливого падіння різних предметів.
 6. Інструмент і пристосування використовуйте тільки за призначенням.
 7. Не наступайте на кришки люків, перекриття ям, канав, котлованів для запобігання падіння в них. У випадку необхідності знаходження на них упевніться, що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються.
 8. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.
 9. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт.

 1. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Заправте одяг, волосся підберіть під головний убір.
 2. Упевніться, що в зоні роботи машини виставлено знаки, написи, плакати, які попереджують про небезпеку.
 3. Перевірте справність машин і обладнання (бетономішалок, розчиномішалок, лебідок бремсберга), наявність та справність захисних огороджень пасів, шківів та інших частин обладнання, які обертаються.
 4. Рубильник електромотора повинен бути замкнений у ящик.
 5. Впевніться в наявності решітки на кориті шнекової розчиномішалки.

3. Вимоги безпеки під час роботи


3.1. Монтаж (демонтаж) машин проводьте відповідно до експлуатаційної документації і під керівництвом особи, відповідальної за технічний стан машин.

Зону монтажу огородіть або позначте знаками безпеки і попереджуючими написами.

 1. Не виконуйте монтажні роботи в ожеледицю, туман, снігопад, грозу, при температурі повітря нижче або при швидкості вітру вище меж, передбачених у паспорті машини.
 2. Щоденно, перед початком зміни, перевіряйте справність манометра на розчино-відсмоктувачі.
 3. Не залишайте без нагляду машину з увімкненим електродвигуном.
 4. Під час експлуатації машин уживіть заходів, які запобігають їх перекиданню або самовільному переміщенню на місцевості з ухилом або під дією вітру.
 5. Ремонт і технічне обслуговування машин здійснюйте тільки після їх зупинки й відключення від електромережі та зняття тиску в гідравлічній і пневматичній системах (крім тих випадків, які передбачені експлуатаційною документацією).
 6. Під час технічного обслуговування машин з електропроводом уживіть заходів, які би запобігали випадковій подачі напруги.
 7. Не користуйтесь відкритим вогнем для розігрівання вузлів машин.
 8. Слідкуйте за станом огородження привідного ременя, шківа, зубчатих передач, кінців вала, що виступають, тощо.
 9. Очищення змішувального барабана проводьте тільки після зупинки електродвигуна, при опущеному ковші, знятому приводному ремені і замкненому ящику рубильника.
 10. Не засовуйте в барабан, який обертається, лопати або інші предмети з метою прискорення розвантаження розчину, бетону або очищення барабана.
 11. Не проводьте на ходу надівання або скидання привідних ременів, очищення й ремонт частин, які обертаються.
 12. Не зберігайте горючі, змащувальні й обтиральні матеріали біля лебідок.
 13. Очищення й ремонт лебідки проводьте при вимкненому електродвигуні і відключенні живлення за допомогою комутаційної апаратури. В необхідних випадках викличте працівника електротехнічного персоналу.

3.15. Не користуйтесь храповиком для зупинки вантажу, і не тримайте вантажу підвішеному стані.

3.16. Припиніть роботи при виявленні несправності механізмів та інших елементів системи, а також при утворенні пробок у розчиновідсмоктувачі, трубопроводах, шлангах, форсунках. Видалення пробок проводьте тільки після зняття тиску в системі.

 1. Починати продування розчинопроводів стиснутим повітрям слід після того, коли працівники, не зайняті цією роботою, покинуть робочу зону на відстань не менше 10 м.
 2. Під час прочищення (випробовування, продування) бетоно - розчинопроводів стиснутим повітрям впевніться, що працівники, які не зайняті безпосередньо виконанням цих операцій, покинули робочу зону на відстань не менше 10 м від бетоно-розчинопроводів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. Вимкніть електроприводи обладнання та за допомогою комутаційних апаратів відключіть їх від електричної мережі.

4.2.Приберіть робоче місце Очистіть інструмент, пристрої і покладіть у відведене місце.

4.3. Зніміть і приведіть у порядок спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і здайте в гардеробну.

4.4. Помийте руки й обличчя теплою водою з милом За можливості прийміть душ.


 1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. При виникненні пожежі негайно викличте пожежну команду, повідомте керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.
 2. У разі нещасного випадку на робочому місці звільніть потерпілого від дії небезпечного фактора і надайте йому першу (долікарську) допомогу. Викличте лікаря (швидку медичну допомогу) або вживіть заходів для транспортування потерпілого у найближчу лікувальну установу.
 3. У випадку травмування припиніть роботу, надайте самодопомогу або зверніться за допомогою до присутніх. При необхідності зверніться до лікаря.
 4. Повідомте керівника робіт про випадок, що стався.