Додаток 2 до правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць


Додаток 2

до Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

Картка місця підвищеної небезпеки

1-а стор.

Дистанція електропостачання _______

___________________________________ _________________ залізниці

___________________________________

(підрозділ , цех)

КАРТКА № _____

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

(найменування небезпечного місця

______________________________

та його розташування)

______________________________

4- а стор.

Таблиця перегляду

Дата

перегляду

Посада,

П.І.Б.

Підпис

2-а - 3-я стор.

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________

(підпис)

___ ___________ 20___ р.

Схема (фотографія)

небезпечного місця

Елемент

небезпеки

Заходи безпеки під час

виконання робіт